ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία: DATA SLATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: DATA-SLATE
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 161785401000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801702199
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 17 11147 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 6977 553423
Δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Υπεύθυνος: ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ